Rabobank Rotterdam trotse sponsor SFFR

Rabobank Rotterdam is toegetreden als sponsor van het Sportfilmfestival Rotterdam. Mario van der List, manager Marketing, Communicatie & Coöperatie: “Rabobank Rotterdam is trots Goldsponsor van Rotterdam Topsport. Sport is één van de thema’s waar Rabobank Rotterdam zich voor inzet omdat het een wezenlijke bijdrage levert aan de ambities van de stad waarin we wonen en werken. We staan volledig achter het werk Rotterdam Topsport doet op het gebied van begeleiding van toptalenten, het ondersteunen van verenigingen en het faciliteren van (inter-)nationale sportevenementen. Ons sponsorschap vullen we gezamenlijk in en bestaat uit veel meer dan alleen de donatie van een geldbedrag. Rabobank Rotterdam enthousiasmeert haar eigen medewerkers om te participeren in projecten van Rotterdam Topsport, maar probeert ook (financiële) kennis over te brengen en verbindingen te leggen binnen netwerken die relevant zijn voor Rotterdam Topsport. Het Sportfilmfestival in het jubileumjaar van Rotterdam Topsport zien we als een ultiem cadeau voor onze stad. Een cadeau waar we als sponsor graag een bijdrage aan leveren. Op deze wijze kunnen we namelijk onze medewerkers, klanten en leden laten meegenieten van onze samenwerking met Rotterdam Topsport en onze betrokkenheid bij vele (top-)sporten tonen.”